Inflyttning

Det kan vara mycket att tänka på när det är dags att flytta. Här har vi samlat tips och råd som vi tror kan hjälpa dig när det blivit dags att flytta in i din nya lägenhet. Lycka till!


Adressändra
Adressändra snabbt och smidigt på skatteverket.se. Tänk på att du kan behöva ange lägenhetsnummer när du adressändrar. Du hittar lägenhetsnumret på ditt hyreskontrakt.

Teckna eller flytta hemförsäkring
Om du inte redan har en hemförsäkring rekommenderar vi att du skaffar en sådan. Den är ett bra skydd om du skulle drabbas av brand, stöld eller vattenskador. Du som redan har en hemförsäkring bör flytta den till din nya adress och säkerställa att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort.

Förråd
Det är väldigt viktigt att du förser ditt förråd med lås och inte förvarar stöldbegärlig egendom eller värdesaker i förrådet. Stubor ansvarar inte för saker som försvinner. 

Anmäl fel eller brister
När du flyttar in är lägenheten besiktigad av oss och ett besiktningsprotokoll finns där all typ av anmärkningar som tex. hål i väggar är noterade men skulle du ändå upptäcka fel eller brister är det viktigt att du kontaktar oss inom 7 dagar efter att du flyttat in. Har du frågor som rör skicket av din bostad kan du kontakta besiktningsman och fastighetsskötare på service@stubor.se 

Hyra

På Stubor är det förskottsbetalning för betalning av hyra.
Du ska alltid betala in hyran i förskott, senast sista dagen i månaden innan. Dina hyresavier hittar får du till din epost och den finns även på Mina sidor.

På hyresavi står förfallodatum och varje månad har ett unikt referensnummer 

(OCR nummer). Referensnummer är detsamma som OCR nummer.

Betalar man inte hyran innan förfallet datum får man en påminnelse efter 3 dagar.

I påminnelsen står tydlig information om vad påminnelsen avser. 

Betalar man inte hyran inom ett par dagar efter att man mottagit en påminnelse kommer ärendet skickas vidare till inkassohantering.