Uppsägning och utflyttning

När du vill säga upp din bostad

Uppsägningstid på Stubor är 3 hela kalendermånader. Säger du tex upp din bostad under januari månad räknas februari, mars och april som 3 uppsägningsmånader.         

1 maj är det dags för en ny hyresgäst att flytta in.

För uppsägning av din bostad behöver du skriftligt skicka epost till uthyrning@stubor.se Stubor skickar en uppsägningsbekräftelse med information om besiktning, städ och överlämning av nycklar. 

Besiktning av bostad

Innan du flyttar ut behöver du boka en besiktning av lägenheten. Du ska närvara vid en besiktning. Kan du av olika anledningar inte vara med själv så ska du ange en fullmakt vid bokningen. Vi behöver då namnet och telefonnummer till den personen. Besiktningen ska genomföras när du har flyttstädat och är redo att lämna över nycklarna till oss. Inför besiktningen är det bra att följa Stubor checklista för städ. Dessa punkter går man igenom tillsammans med besiktningsman. Vid ej godkänd besiktning får man en ny tid för ombesiktning och 400 kr debiteras till hyresgäst.

Om städningen inte är godkänd och nycklar behöver lämnas över till nästa hyresgäst anlitar Stubor en städfirma och timtaxan faktureras till hyresgäst.

Checklista städning (pdf)

Nedskräpning på Stubor område

Om du behöver slänga större möbler eller dylikt hänvisar vi till närmsta återvinningscentral. Det är inte tillåtet att ställa kvar möbler på vinden eller i byggnaderna. Stubor kontrollerar området och nerskräpning bötfälls samt polisanmäls.

 

 Städfirma

Om du väljer att anlita en städfirma för städning av din lägenhet får du själv komma överens om nyckellämning och överlämning tillsammans med städfirma.                    

Tänk på att alltid boka en tid för besiktning, även om du anlitar en städfirma.

Överlämning av nycklar

Nycklar lämnas till besiktningsman. Har du tappat bort nycklar får man göra ett låsbyte och 2000 kr debiteras till hyresgästen. 

Har du fler funderingar kring din besiktning? Maila service@stubor.se